Pynteneset får varmepumper med energibrønner – bra for lommeboka og miljøet!

Se for deg at du putter 1 krone på sparegrisen. Ut kommer 3, 4 eller 5 kroner. Ganske fantastisk, ikke sant? Det er nesten slik det fungerer med oppvarming basert på varmepumper som henter fornybar varme opp fra energibrønner boret langt ned i grunnfjellet. For hver kW du bruker på varmepumpen, får du mellom 3 og 5 kW tilbake i form av varmeeffekt. Klart det hjelper på både komfort og strømregning, og er til det gode for miljøet!

Ekspertene bekrefter

Regnestykket over har vi blant annet fra ekspertene i Errivé. De forteller at boligblokker som benytter seg av varmepumper med brønnpark og vannbåren oppvarming, får en vesentlig besparelse ift. om man hadde benyttet energiløsninger kun basert på elektrisitet, gass eller olje: «En varmepumpe med brønner vil minimum ha en besparelse som er 3 ganger så stor ift. løsninger som kun baserer seg på elektrisitet, gass og olje.»

Mange flere fordeler

Også Enova bekrefter at oppvarming med et slikt varmepumpesystem gir lavere energibruk enn ved bruk av direkte strøm, og derfor kutter kostnader. I tillegg vil slike varmepumper bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele boligen, skriver Enova på egne nettsider, hvor det også listes opp flere fordeler:

  • Bergvarmepumpe oppnår høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen på grunn av stabil og høy temperatur fra varmekilden.
  • Ingen støybelastning utendørs.
  • Lang levetid.
  • Ingen lokale utslipp av partikler i motsetning til for eksempel vedfyring.
  • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader.
  • Anlegget tar liten plass utendørs.
  • Systemet har høy driftssikkerhet og lang levetid.

Du kan lese mer om de tekniske aspektene ved Pyntenesets system, varmepumper med energibrønner, i denne pdf-en fra Errivé.