Pynteneset bærekraftig bofellesskap

– et Gaining by Sharing-prosjekt for alle generasjoner

Ønsker du en mer bærekraftig hverdag med tilrettelagte løsninger for deling, fellesskap og sosial trygghet? Dette prosjektet passer for alle, uavhengig av alder og livssituasjon. Se eksempler på planløsninger lenger nede på denne siden. Salgsstart våren 2023.

En innovativ og inkluderende boform

Pynteneset er et fremtidsrettet boligprosjekt med mange muligheter. Som en del av denne større utbyggingen på Engøy i Stavanger, kommer 34 små og store leiligheter organisert som et bofellesskap rundt rause fellesarealer. Dette vil minne om det mye omtalte og attraktive Gaining by Sharing-prosjektet Vindmøllebakken, men samtidig få sitt eget utrykk farget av den maritime beliggenheten med enkel tilgang til flotte uteområder, sjø og brygge.

Fikk du ikke med deg beboerkurset? Ta kontakt!

I januar 2023 ble det avholdt beboerkurs som blant annet tok for seg verdier, samskaping og hvordan vi ser for oss deleløsningene og organiseringen av livet i Gaining by Sharing Pynteneset. Veldig kjekt å se så stort engasjement!

Ønsker du en egen gjennomgang av prosjektet og konseptet, ta kontakt med selger, Eirin Hollund, på 90 91 76 28 eller eirin@ineoeiendom.no.

Gunstig finansiering – 20 års avdragsfrihet


Gaining by Sharing Pynteneset blir etablert som et borettslag, og dermed kan vi opprette en finansieringsløsning med felleslån. For Gaining by Sharing har vi valgt en løsning som vi kaller for «50/50/50». Dette betyr at 50 % av den totale kjøpesummen betales ved overtakelse, og de resterende 50 % er din andel av felleslånet. Felleslånet har en løpetid på 50 år, hvor de 20 første er avdragsfrie.

Etter overtakelse kan man to ganger pr år velge å innfri deler av eller hele felleslånet. Dette velger du helt selv. Et felleslån har mange gode fordeler. Det har gode betingelser i forhold til renter, avdrag og gebyrer – og du slipper å søke selv. Det har vi alt gjort for deg

To smakebiter på planløsninger

Utkast til planløsning for 67 m2-leilighet:
Utkast til planløsning for 60 m2-leilighet:

Gaining by Sharing, kort fortalt:

  • Gaining by Sharing er en moderne boligløsning som skal ivareta menneskelige, sosiale og miljømessige behov på en bærekraftig måte.
  • Hver innbygger/beboer har sin egen private bolig, litt mindre enn vanlige enheter, fullt utstyrt og organisert rundt sjenerøse og inspirerende fellesrom.
  • Bofellesskapet planlegges og utvikles av beboerne sammen med arkitekt og utbygger, og eies av beboerne selv.
  • Gaining by Sharing er et verdigrunnlag for boligbygging som ble utviklet i fellesskap mellom Helen & Hard arkitekter og Indigo Vekst i samarbeid med Gaia Trondheim. Det kobler miljø, materialbruk, arkitektur, livskvalitet og økonomi for felles gevinst.

Arkitektkontoret Helen & Hard får Aftenbladets kulturpris for 2022

– God arkitektur aukar livskvaliteten vår, mener Helen & Hard som har utviklet bokonseptet Gaining by Sharing.

– Me var tidleg opptekne av berekraft, gjenbruk og den sosiale dimensjonen. Me prøver å laga arkitektur som forbetrar livet, som er unik – men som samtidig tek vare på kloden, for å seia det litt pompøst, sier arkitekt Reinhard Kropf, som forteller til Aftenbladets journalist at Helen & Hard vil ha innspill fra menneskene som skal bruke byggene, så tidlig som mulig i prosessen, fra 2012 nedfelt i en egen modell de kaller «Gaining by Sharing».

– Dette er det spennande med arkitektur. At det er ei form for samskaping. Det er ikkje berre ein arkitekt som teiknar, men eit samspel med staden, brukarar og materialar, sier Kropf.

Arkitektkontoret Helen & Hards modell av trinn 1 og 2 (Gaining by Sharing) på Pynteneset.

Bytt ut skjermtid med mennesketid!

Se denne TED-talken med psykiater Robert Waldinger – anbefales.

Meld interesse
    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis: