Pynteneset bærekraftig bofellesskap

– et Gaining by Sharing-prosjekt for alle generasjoner

Ønsker du en mer bærekraftig hverdag med tilrettelagte løsninger for deling, fellesskap og sosial trygghet? Registrer din interesse for de nye leilighetene som kommer i Pyntenesets eget Gaining by Sharing-prosjekt og få oppdateringer frem mot salgsstart høsten 2022.

Dette prosjektet passer for alle, uavhengig av alder og livssituasjon – grip sjansen.

En innovativ og inkluderende boform

Pynteneset er et fremtidsrettet boligprosjekt med mange muligheter. Som en del av denne større utbyggingen på Engøy i Stavanger, kommer 34 små og store leiligheter organisert som et bofellesskap rundt rause fellesarealer. Dette vil minne om det mye omtalte og attraktive Gaining by Sharing-prosjektet Vindmøllebakken, men samtidig få sitt eget utrykk farget av den maritime beliggenheten med enkel tilgang til flotte uteområder, sjø og brygge.

Gaining by Sharing, kort fortalt:

  • Gaining by Sharing er en moderne boligløsning som skal ivareta menneskelige, sosiale og miljømessige behov på en bærekraftig måte.
  • Hver innbygger/beboer har sin egen private bolig, litt mindre enn vanlige enheter, fullt utstyrt og organisert rundt sjenerøse og inspirerende fellesrom.
  • Bofellesskapet planlegges og utvikles av beboerne sammen med arkitekt og utbygger, og eies av beboerne selv.
  • Gaining by Sharing er et verdigrunnlag for boligbygging som ble utviklet i fellesskap mellom Helen & Hard arkitekter og Indigo Vekst i samarbeid med Gaia Trondheim. Det kobler miljø, materialbruk, arkitektur, livskvalitet og økonomi for felles gevinst.

Arkitektkontoret Helen & Hard får Aftenbladets kulturpris for 2022

– God arkitektur aukar livskvaliteten vår, mener Helen & Hard som har utviklet bokonseptet Gaining by Sharing.

– Me var tidleg opptekne av berekraft, gjenbruk og den sosiale dimensjonen. Me prøver å laga arkitektur som forbetrar livet, som er unik – men som samtidig tek vare på kloden, for å seia det litt pompøst, sier arkitekt Reinhard Kropf, som forteller til Aftenbladets journalist at Helen & Hard vil ha innspill fra menneskene som skal bruke byggene, så tidlig som mulig i prosessen, fra 2012 nedfelt i en egen modell de kaller «Gaining by Sharing».

– Dette er det spennande med arkitektur. At det er ei form for samskaping. Det er ikkje berre ein arkitekt som teiknar, men eit samspel med staden, brukarar og materialar, sier Kropf.

Bytt ut skjermtid med mennesketid!

Se denne TED-talken med psykiater Robert Waldinger – anbefales.

Meld interesse
    Jeg godkjenner å bli kontaktet på følgende vis: