Arbeid på Pynteneset sommeren 2022

Mange er nysgjerrige på hva som skjer på Pynteneset-tomten. Her er informasjon om det som er planlagt denne sommeren:

Her ser du området hvor det er planlagt arbeid fremover. Blått kryss viser område for utvidelse av Halvorstraen.
  • Etablering av anleggsveier og rydding av vegetasjon.
  • Oppsamling, sortering og transport av masser.
  • Sprengning og klargjøring av grøftetraséer inne på området.
  • Sprengning inn i fjellskjæringen for utvidelse av Halvorstraen (se blått kryss på bildet i denne saken). Dette gjelder ikke hele fjellet, men kun i området som er nødvendig for planlagte p-plasser og fortau.

Om trafikkavvikling:

Det vil nødvendigvis bli en del anleggstrafikk til og fra området. Dette vil pågå i tidsrommet 07.00 – 19.00. Ved behov for arbeid utover dette, vil det varsles minimum 3 dager på forhånd. Ved omfattende kjøring i tidsrommet for skolestart, vil det være vaktperson langs Halvorstraen. Som et tiltak for å minske trafikkmengden, er alle leieavtaler på Klasaskjæret sagt opp. Alle leietakere skal være ute i løpet av juli.

Informasjon om arbeid etter sommeren kommer i august.

Eventuelle spørsmål om pågående og planlagt arbeid kan sendes til: rs@stafr.no

Med vennlig hilsen,
Pynteneset Eiendom AS v/
Øgreid Eiendom og INEO Eiendom