Tanker om Pynteneset

Det er Dag Strass og Ole Thomas Rødland hos Helen & Hard arkitekter som har tegnet Pynteneset.


– Å utvikle løsninger som sikrer høy bokvalitet, har vært en rød tråd i planleggingen av Pynteneset.

Målet har vært å utnytte denne plasseringen best mulig og skape et godt sted å leve. Boligene har fått et moderne formspråk med tre som fasademateriale, noe som er naturlig i en region som står støtt i den nordiske trehustradisjonen. Andre materialer, farger, dimensjoner og høyder er valgt for å skape variasjon og individuell karakter til de forskjellige volumene. Resultatet er et finstemt, varmt og tiltalende uttrykk.

Bokvalitet er knyttet til tilgang på lys, og visuell sammenheng mellom ute og inne. Det er i samspillet mellom rom og omgivelser – mellom innside og utside – at magien oppstår på Pynteneset. Selve byggene har derfor kvaliteter som gjør at omgivelsene blir en del av beboernes liv, kvaliteter som store vindusflater, romslige uteplasser og glassrekkverk på balkonger.

Promenade, lekeplasser og park forbinder byggene til de omkringliggende og innholdsrike områdene. Det etableres felles uteområder av høy kvalitet. Promenade, lekeplasser og park forbinder byggene til de omkringliggende og innholdsrike områdene. Her skal det bli en selvsagt del av hverdagen å ha enkel tilgang til attraksjonene i sjøkanten og nyte utsikt over havnebassenget og mot sentrum.